գրութիւն

գրութիւն

Dasnabedian 1995: 427

Գրիգ. նար. կուս. 1995 1995 Colophon 1,4 Colophon 2,4
écrit, texte

freq: 2


Բառարան հայերեն (դասական) - ֆրանսիացի (Glossaire arménien (classique)-français). 2013.

Regardez d'autres dictionnaires:

 • ԳՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0588 Chronological Sequence: 10c գ. Գրելն, իլն. գրեալ ինչ. *Անպակաս գրութեամբ. *Ի գրութիւն մատենի բանին: Գրութեան նամակի ձերում պատճենի: Յարմարական գրութեանդ: Յամենասուրբն գրութեան աւետարանական պատմաբանութեան. Նար …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՊԱՏԿԱՆԱԳՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0611 Chronological Sequence: 10c գ. Պատկանաւոր գրութիւն. քաջայարմար գրուած. եւ կամ Շարայարեալ գրութիւն. *Միանգամայն գրելով զամենայնն ʼի սոյն կարգ բանիս պատկանագրութեան. Նար. առաք …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՄԵՆԱՎԱՅԵԼՉԱՆԱՄ — ( ) NBH 1 0067 Chronological Sequence: 8c չ. ԱՄԵՆԱՎԱՅԵԼՉԱՆԱԼ.(եթէ ստոյգ իցէ գրութիւն.) իբր վայելչանալ ամենայնիւ. արտափայլել գեղեցկութեամբ. *Ի լոյս ամենավայելչացաւ (ա՛յլ ձ. ամենայն վայելչացաւ) բնութիւնքս. Խոր. վրդվռ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆՔՆՆԻՆ — ( ) NBH 1 0255 Chronological Sequence: Unknown date Տ. ԱՆՔՆԻՆ, որ է ուղղագոյն գրութիւն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՇԽԱՐՀԱԳԻՐ — (գրի, րաւ.) NBH 1 0260 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 12c գ. ἁπογραφή descriptio, λαογραφία vulgi descriptio կամ բայիւ ἁπογράφω, ομαι describo, or Գրութիւն եւ Գրուած համաշխարհական ʼի դիւան արքունի. քննութիւն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՇԽԱՐՀԱՄԱՐ — ( ) NBH 1 0263 Chronological Sequence: Unknown date Տ. ԱՇԽԱՐՀԱՀԱՄԱՐ, (որ է ուղիղ եւ ամբողջ գրութիւն:) …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՌԱԳՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0282 Chronological Sequence: 6c գ. Առընթեր գրութիւն. յաւելուած գրութեան. մեկնաբանութիւն. ճառ. *(Է նորա) միւս եւս առագրութիւն սակս կենաց եւ վարուց տեսականին. Նախերգ. փիլ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՌԱԿԱԳՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0283 Chronological Sequence: 10c, 12c գ. Գրութիւն առակաց. եւ Առակ գրեալ. *Բանապաճոյճ առակագրութիւն: Հենգնաւոր առակագրութիւն. Նար. ՟Խ՟Ը. ՟Ղ՟Գ: *Մեկնիչք հին եւ նոր կտակարանաց, եւ որ ʼի նոսին առակագրութեանց. Լմբ. իմաստ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՌԱՍՊԵԼԱԳՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0293 Chronological Sequence: 11c գ. μυθογραφία fabularum conscriptio Գրութիւն առասպելաց. *Պարապիլ յառասպելագրութիւնս. Մագ. ՟Ժ՟Է …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՏԵՆԱԳՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 1045 Chronological Sequence: 10c գ. Գրութիւն ատենական բանից. դիւան. արձանագրութիւն. օրէնք. *յառաջագէտ լինել յատենագրութիւնս նորս իսրայէլի. Յհ. կթ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0367 Chronological Sequence: 8c, 10c, 11c, 12c, 14c գ. στηλογραφία inscriptio in columna, titulus, monumentum Փորագրութիւն յարձանաի. յիշատակարան արձանագրով. եւ նմանութեամբ, Հաստատուն գրութիւն ո՛ր եւ է մապենի կամ բանի. յիշատակագիր.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.